آیین قدردانی

به پاس زحمات شما عزیزان  در چندماهه اخیر
ضمن تشکر و عرض خسته نباشید به شما
بزرگواران و حافظان سلامت سایت تخفیف روز http://takhfifroz.ir
مجموعه ای برای درج  تخفیفات مشاغل به
پزشکان ،پرستاران و تمام پرسنل کادر درمان  اختصاص داده است.
باشد که ذره ای از لطف و از خودگذشتگی شما را کمی جبران کند

(لطفا برای حضور در مراکز قید شده حتما با کارت پرسنلی خود مراجعه فرمایید)

از تمام مجموعه دیدن فرمایید
فهرست